NOTÁRSKA ÚSCHOVA

NOTÁR NA ŽIADOSŤ ZLOŽITEĽA PRIJME DO NOTÁRSKEJ ÚSCHOVY NAJMÄ LISTINY NAJMÄ:

peniaze a cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi.

Ďalej ide o úschovu peňazí, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

Prijatie peňazí do úschovy je praktické najmä v prípadoch, kedy sa pri odplatnom prevode nehnuteľnosti skladá po uzavretí zmluvy kúpna cena do notárskej úschovy s tým, že bude vydaná predávajúcemu po vydaní rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra.

Ide o inštitút, ktorý zaručuje zmluvným stranám istotu, že kúpna cena bude vyplatená predávajúcemu až vtedy, keď sa kupujúci stane vlastníkom nehnuteľnosti.

Páči sa mi:

%d blogerom sa páči toto: