Výpis z Obchodného registra

1 strana na slovenské účely: 1.60,-€

 

1 strana na zahraničné účely: 3.19,-€

 

Osvedčovanie zhody s údajmi z informačných systémov verejnej správy do listinnej podoby

vydávanie výpisov z Obchodného registra Slovenskej republiky a zastupovanie v Obchodnom registri SR.

Notár na požiadanie vydá výpis z Obchodného registra

Zadajte požadované údaje. Pre overenie platnosti Vašej požiadavky o výpis z ORSR,  Vás budeme obratom kontaktovať.

Po telefonickom potvrdení Vašej požiadavky, Vám Výpis z ORSR v požadovanom počte, pripravíme na dohodnutý termín.