NOTÁRSKY ÚRAD

JUDr. DAGMAR HUDECOVÁ

kúpne zmluvy,

darovacie zmluvy,

zámenné zmluvy ,

zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru,

zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena,

dohody manželov ovyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam

.

  ZMLUVY / INÉ DOKUMENT

Vyhotovíme pre Vás

Dohodnúť termín

JUDR. DAGMAR HUDECOVÁ - NOTÁR - BRATISLAVA Dunajská 8, 811 08 Bratislava Tel.:00421 2 526 35 439

Páči sa mi:

%d blogerom sa páči toto: